Afsluitdijk

Afsluitdijk
De Afsluitdijk is ook na 75 jaar wellicht het belangrijkste waterstaatkundige monument van ons land. ‘De Afsluitdijk markeert begin moderne waterbouwkunde’ scheef Technisch Weekblad in april boven een interview met waterbouwpionier prof. Jan Agema. En zo is het. Behalve dat, had en heeft de dijk ook een belangrijke economische waarde. De dijk zorgde voor belangrijke landaanwinning en de A7, die Friesland en Noord-Holland met elkaar verbindt, is van wezenlijk belang voor de economische ontwikkeling van Noord-Nederland.
Daarnaast spreekt de Afsluitdijk nationaal natuurlijk ook internationaal tot de verbeelding. Dat was al zo toen de internationale pers zich ten tijde van de Olymische Spelen van 1928 aan de Zuiderzeewerken kon vergapen en dat is nog steeds zo. In de geschiedenis van Nederland en in de identiteit van het Zuiderzeegebied speelt de dijk ook nu nog een belangrijke rol. Er gaan zelfs stemmen op die ze op de wereld-erfgoedlijst van UNESCO willen plaatsen. In verband een mogelijke zeespiegelstijging zouden er in de toekomst wellicht aanpassingen noodzakelijk zijn, en de vraag is of dat mag met erfgoedmonumenten. Hoe dan ook, het geeft wel aan dat de dijk meer is dan een (bijna) kaarsrechte kleileemverbinding tussen twee voormalige Zuiderzeeoevers.

Bron: Civiele Techniek

De  Nieuwe Afsluitdijk

De vismigratierivier
De Afsluitdijk bracht ons veiligheid maar veroorzaakte tegelijkertijd ook schade aan de natuur. De afsluiting creëerde een onmogelijke hindernis voor trekvissen. De Vismigratierivier zorgt ervoor dat de Afsluitdijk weer open gaat voor vis. Het is een innovatief plan om de Waddenzee en het IJsselmeer weer met elkaar te verbinden. Zo kunnen straks vele soorten trekvissen hun paai- en leefgebieden weer bereiken. Meer informatie

De Vismigratierivier is een project van De Nieuwe Afsluitdijk. ©De Nieuwe Afsluitdijk / Programma naar een Rijke Waddenzee Op het YouTube-kanaal van De Nieuwe Afsluitdijk vind je video’s waarin de projecten rondom De Afsluitdijk centraal staan. Bekijk de video Vismigratierivier van de duurzame initiatieven op het gebied van Energie & Water, Natuur & Water en Economie & Water.

Stromingsenergie Afsluitdijk

Stromingsenergie is een milieuvriendelijke vorm van het opwekken van energie. Het maakt gebruik van stromend water. Stroming ontstaat door getijverschillen, maar ook door bijvoorbeeld verval of het spuien van water. Het opdoen van kennis over stromingsenergie is een van de projecten op het gebied van duurzame energie die op de Afsluitdijk wordt uitgewerkt. De Afsluitdijk is een perfecte locatie om stromingsenergie op te wekken: er is aan getijverschil en stroming geen gebrek. Door dit getijverschil op de Waddenzee wordt twee keer per dag het overtollig water in het IJsselmeer gespuid.

Meer informatie

Blue Energy
Blue Energy staat voor het winnen van energie uit het verschil in zoutconcentratie van zout en zoet water. In Breezanddijk op de Afsluitdijk draait een proefinstallatie waarmee  kennis wordt opgedaan over deze nieuwe manier van energieopwekking. Deze proefinstallatie van REDstack BV gebruikt water uit de Waddenzee en het IJsselmeer. Wanneer de proeven zo succesvol blijven gaan als dat het nu gaat zal REDstack het project mogelijk opschalen tot een demonstratie-installatie.

Meer informatie

Video werking Blue Energy

 

Dijken in Nederland