Overijssel

Stormvloedkering Ramspol
Stormvloedkering Ramspol is een opblaasbare dam, die bij hoogwater het Zwarte meer van het Ketelmeer afsluit en daarmee de veiligheid van het achterland waarborgt.

In december 2002 is de stormvloedkering Ramspol geopend, toen nog in beheer van de Unie van Waterschappen. Sinds 1 juli 2014 heeft Rijkswaterstaat het beheer en onderhoud overgenomen.

10 m is de hoogte van de balgstuw wanneer hij met lucht is volgepompt
  • bestaat uit 3 balgen, elk 80 m lang
  • heeft een inhoud van 21 miljoen l
  • sluit bij een waterpeil van NAP +0,50m en een sterke noordwestenwind
  • is op 18 november 2015 voor het laatst gesloten
De stormvloedkering wordt gesloten, wanneer het waterpeil stijgt tot een hoogte van 50 cm boven NAP, gecombineerd met een sterke noordwestenwind en stroming landinwaarts. In een uur tijd wordt er 3.500.000 l lucht en 3.500.000 l water in de 3 ‘reuzeballonnen’ gepompt, waardoor de balgstuw de waterweg volledig blokkeert.

Rijkswaterstaat beheert de Ramspolkering en zorgt voor het technisch onderhoud van de balgstuw. Daarnaast zorgen we voor een betrouwbare werking van de kering, waardoor er zo min mogelijk wateroverlast is voor de omgeving.

Bekijk de video

Meer informatie

Dijken in Nederland