Gelderland

waal-en-maas

Waal bij Nijmegen
De Waal bij Nijmegen is de afgelopen paar jaar enorm veranderd. Er zijn maatregelingen genomen om te voorkomen dat de Waal overstroomd

Het verleggen van de dijk
De Waal bij Nijmegen kreeg meer ruimte door de dijk te verleggen met zo’n 350 meter landinwaarts. Dit zorgt voor een waterstanddaling over het gehele traject van Nijmegen tot (stroomopwaarts) de Pannerdensche Kop. In extreme omstandigheden wordt een waterstanddaling bereikt van zo’n 35 cm.

Het verleggen van de dijk is een duurzame oplossing en nevengeul
De dijkteruglegging wordt gecombineerd met een nevengeul. Een nevengeul is een geul in de uiterwaarden waarin altijd water staat. Deze geul is kleiner, smaller en minder diep dan de vaargeul. Bij hoogwater stroomt het water in de geul mee met de rivier. Hiermee wordt voorkomen dat het water te veel stijgt.

Bekijk deze website met veel foto’s en video’s over het project: Ruimte voor de Waal

Dijken in Nederland