Groningen

Ommelanderzeedijk
Een groot gedeelte van Groningen ligt onder de zeespiegel. Dit gebied ligt voornamelijk in het noorden van de provincie achter de Ommelanderzeedijk, die niet meer voldoet aan de veiligheidsnormen. De komende twee tot drie jaar wordt de dijk met twee meter verhoogd. Een enorme klus waarmee in februari 2017 wordt begonnen.

Marconi
Het kernidee achter het Programma Marconi is dat het stadscentrum van Delfzijl sterker met de haven en de Waddenzeekust verbonden moet worden. Op die manier wordt Delfzijl weer een echt havenstadje. De eerste aanzet hiervoor is al in 2009 gegeven. Het herstel van het maritieme karakter is echter geen doel op zich, maar een eerste stap naar een sfeervoller en aantrekkelijker leef-, woon- en werkklimaat. Via deze website kunt u de voortgang volgen.
De dijk tussen Delfzijl en de Eemshaven: Foto’s Ommelanderzeedijk en Marconi.

Meer informatie over het Marconi-project staat hier.

Dollard
De Dollard  is een zeearm, onderdeel van de Waddenzee, op het grensgebied van Nederland en Duitsland. De rivier de Eems mondt hierin uit en stroomt daarna via de Eemsmonding door naar de Noordzee. De Dollard is ongeveer 100 vierkante kilometer groot. De Duitse stad Emden ligt ten noorden ervan en de Nederlandse stad Delfzijl ligt een kleine negen kilometer ten westen van de Dollard.
Foto’s Dollard
Website Eemsdelta in beeld

IJkdijk experimenten
Wat gebeurt er met een dijk als deze zwaar belast wordt of als er water onderdoor sijpelt? Dit soort experimenten zijn uitgevoerd met de IJkdijk in Bellingwolde. Het project heeft een paar jaar geduurd en leverde een schat aan informatie op voor dijkbouwers.

Bekijk de video Floodcontrol IJkdijk in beeld

Foto’s 28 september 2008

Livedijk Eemshaven
In het noorden van de provincie Groningen ligt de westelijke schermdijk van de Eemshaven. In deze eerste ‘Livedijk’ is in de periode 2009-2011 een praktijk experiment uitgevoerd met de toepassing van sensortechniek over een lengte van 600m dijk. Het project is uitgevoerd door stichting IJkdijk, STOWA en Waterschap Noorderzijlvest. Er zijn 59 sensoren geïnstalleerd, opgesteld in 4 raaien. Daarnaast is een temperatuurgevoelige kabel aangebracht. Het doel van de Livedijk Eemshaven was om te kijken hoe de sensoren werken in de praktijk.

Springvloed
Een springvloed ontstaat als de zon en de maan aan dezelfde kant van de aarde staan met daarbij een harde noordwestenwind. Het al hoge vloedwater wordt door de harde wind naar de kust gestuwd en tegen de dijken gedrukt. Daar komt het water omhoog en loopt tegen de dijken op tot het over de kruin (de bovenkant) van de dijk heenloopt. Of het land overstroomt als de dijken breken. In de nacht van 1 op 2 november 2006 gebeurde dit in Noord-Groningen. Midden in de nacht stond het water 440 cm boven NAP. De dijken hielden het, maar de haven van Delfzijl overstroomde en in de Eemshaven liep een havenbekken in aanbouw onder water met veel schade tot gevolg.

Foto’s springvloed Delfzijl

Foto’s springvloed Eemshaven

 

Dijken in Nederland