Introductie

Introductie
Het strijd tegen het water is in Nederland verbonden met het leven onder de zeespiegel.  Al ver voor de Romeinse tijd werden dijken aangelegd. In Groningen waren het de monniken die zich toelgden op dijkenbouw. Tegenwoordig is het de taak van de overheid en waterschappen.  Illustratief is dit filmpje

Nederland telt inmiddels duizenden kilometers dijken en voor ons Nederlanders  is het gewoon dat we achter dijken leven.
Het grootste deel van ons land ligt onder de zeespiegel. In 1953 braken in Zeeland de dijken door, wat veel oudere Nederlanders zich nog goed kunnen herinneren. Het boek ‘De Ramp’ laat de foto’s zien van bijvoorbeeld huizen die tot aan de dakgoot in het water staan en van koeien die zwemmen in een eindeloze zee. Veel mensen kwamen om tijdens deze ramp. Om te voorkomen dat zoiets weer zou kunnen gebeuren, zijn de Deltawerken uitgevoerd (zie Zeeland). Honderden kilometers dijk werden overbodig door de bouw van een grote stormvloedkering. Met de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel is een nieuw deltaplan bedacht, dat momenteel uitgevoerd wordt. Deze website laat de bouw van enkele projecten zien.

De verschillende projecten zijn ondergebracht per provincie. Voor overkoepelende activiteiten is een aparte menu-optie gemaakt.

Dijken in Nederland