Limburg

Maasveiligheid, een project zonder einde
(Bron: De Limburger 14 oktober 2016)
Sinds de overstromingen van 1993 en 1995 heeft Limburg het ene na het andere Maasproject voorbij zien komen. In de eerste jaren werden kades razendsnel opgehoogd om in elk geval de overstromingskans te beperken tot gemiddeld eens in de 50 jaar. Overal langs de Maas verrezen meestal bescheiden muurtjes die die basisveiligheid moesten verzorgen.

Oplossing
Maar tijden veranderen en inzichten veranderen mee. De klimaatverandering baart waterschappen en gemeenten zorgen. Wat als er nog veel meer water ineens door de rivier moet dan nu is berekend? Die kans dat dat in de toekomst gaat gebeuren is groot. Kades helpen dan niet altijd meer. Ze moeten soms zo hoog worden dat het bijna ondoenlijk – en in elk geval oerlelijk  – is om ze neer te zetten. De oplossing is dan: geef de rivier meer ruimte. Zet dijken verder naar achteren. Wijs gebieden aan waar het water tijdelijk opgevangen kan worden tot het peil van de Maas weer daalt.

Vierhonderd miljoen
Vijf locaties zijn er in Limburg nu aangewezen waar de dijken naar achteren moeten: Baarlo, een stuk tussen Venlo en Velden, Arcen, Well en Thorn. Locaties waarvan de waterschappen al eerder maatregelen aankondigden, maar waar sinds vandaag ook geld is gevonden om de projecten te financieren. De bijdrage van vierhonderd miljoen euro werd met trots gepresenteerd door Limbur en Brabant.

Het is de bedoeling dat alle overheden meewerken en meeprofiteren. Werk van werk maken, noemen ze dat in politiek jargon. Oftewel: als je toch het landschap overhoop gooit, zorg dan dat je er ook zelf voordeel van hebt. Zodoende kan er rond Thorn wellicht wat natuur ontwikkeld worden, en kan Venlo de jachthaven verplaatsen en meer ruimte maken voor een grote overslagterminal voor de binnenvaart.

Gemeenten, provincies, rijk en waterschappen werken in projecten samen en zelfs Natuurmonumenten moet mee gaan doen. De voorspelling is dat alle projecten in 2030 klaar zijn. Al zullen tegen die tijd de inzichten ook wel weer zijn veranderd, en zullen overheden ook dan weer met miljoenen goochelen om nieuwe en nog betere veiligheid te realiseren.

maasvallei

Dijken in Nederland