Contact

Fotografie Koos Boertjens
Sibrandaheerd 47
9737 NR Groningen NL
E-mail: kboertjens@gmail.com
Mobiel: +31 (0) 6 18168331
Tel nr: +31 (0) 50 54 18 845
Facebook: Fotografie Koos Boertjens
Mijn LinkedIn pagina

Mijn websites:
www.groningenvanboven.nl
www.hetnoordenvanboven.nl
www.eemsdeltainbeeld.nl
www.werelderfgoeddewaddenzee.nl
www.bouweemshaven.info
www.koosboertjens.nl

Nawoord
Mijn grootvader was binnenvaartschipper met een eigen schip, dat hij door hard werken bij elkaar had verdiend. Bij de bouw van de Afsluitdijk had hij een contract voor het vervoer van basaltblokken om de rijsmatten te verzwaren. Hij was aanwezig bij het sluiten van de dijk. Een gebeurtenis die nog naklinkt in onze tijd.
Zelf heb ik ook een blauwe maandag als matroos gevaren op de binnenvaart om te kijken hoe het leven aan boord is. Binnen mijn familie heb ik een aantal neven en nichten die hun hele leven hebben gevaren en van wie de kinderen het beroep hebben overgenomen.

Mijn ouders hadden een watersportbedrijf in Langweer en ik ben aan de oevers van de Langweerder Wielen opgegroeid. Ik was dus altijd op het water met een roei- of zeilbootje voor plezier of om zeilles te geven. De vakanties werden altijd op of aan het water doorgebracht.

Het is niet voor niets, dat ik als fotograaf veel in de Eemshaven en Delfzijl te vinden ben. Water is mijn element. Maar water is niet alleen een vriend. Het is ook een vijand die zich tegen ons kan keeren. En we voeren strijd bij springtij en een vliegende zuidwesterstorm. Voor Nederlanders in het kustgebied zijn de gevaren bekend. Onze generatie heeft de stormvloed in Zeeland meegemaakt. Mijn ouders hadden evacués in huis en hielpen landgenoten in nood.

Het is goed om te beseffen dat Nederland niet stil zit als het gaat om dijkbewaking en anticipeert op de klimaatsverandering en het stijgen van de zeespiegel. Het is boeiend om te zien wat wetenschappers bedenken om dijken te bouwen die multifunctioneel zijn. Dijken die energie leveren, dijken die verbonden zijn aan onze behoefte aan ontspanning en recreatie.

Voor wie geïnteresseerd is in deze materie is deze website een gids. Ik heb niet de pretentie om volledig te zijn. Met zoveel projecten is dat een haast onmogelijke opgave. Maar het licht wel een tipje van de sluier op en zet hopelijk aan tot onderzoek: op het internet of buiten waar het in de werkelijkheid wordt gerealiseerd.

Rest mij te sluiten met de mooie woorden die staan op het monument op de Afsluitdijk waar de dijk werd gesloten: ‘Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst’.

Dijken in Nederland