Alle berichten van dijkenbodem

Fotograaf gespecialiseerd in luchtfotografie. Tevens auteur en uitgever van fotoboeken bij Uitgeverij Boertjens & Kroes. Voorheen auteur van computerboeken en boeken over digitale fotografie.

Dijken in Nederland

Deze website toont de geschiedenis van de strijd tegen het water in Nederland. Het is eigenlijk een internetgids Dijk en bodem waarop veel projecten in het hoogwaterbeschermingsprogramma worden getoond.  Net als in de voorbijgaande eeuwen is de strijd tegen het water actueel, vooral nu met de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. Naast tekstverklaringen zijn er ook verwijzingen naar gedetailleerde pagina’s en verklarende video’s.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, onderdeel van het Deltaprogramma, is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteert men strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het Hoogwaterbeschermingsprogramma de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.
Download het projectenboek hier